Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2022-2023

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023
Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των εννέα πρώτων µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων εµφυτευµατολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, µε συµµετέχοντες προσκεκληµένους καθηγητές από Πανεπιστήµια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εµφυτευµατολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεµφυτευµατική αποκατάσταση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

3ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

3ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 - ΜΑΪΟΣ 2023
Η Ε.Ε.Χ.Σ. προγραμματίζει τον 3ο Κύκλο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Εμφυτευματολογίας για προχωρημένους. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023, περιλαμβάνουν 80 ώρες διδασκαλίας και θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή (συνολικά 5 Σαββατοκύριακα), από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. Σ κοπός τ ου Π ρογράμματος ε ίναι η ε κπαίδευση τ ων σ υμμετεχόντων σ ε ε ξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές για τη διαχείριση του οστικού υποστρώματος και των μαλακών ιστών πριν από την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καθώς και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις επιεμφυτευματικών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2021-2022

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των οκτώ πρώτων µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων εµφυτευµατολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, µε συµµετέχοντες προσκεκληµένους καθηγητές από Πανεπιστήµια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εµφυτευµατολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεµφυτευµατική αποκατάσταση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2020-2021

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2020-2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
Μετά την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των επτά πρώτων µετεκπαιδευτικών προγραµµάτων εµφυτευµατολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, µε συµµετέχοντες προσκεκληµένους καθηγητές από Πανεπιστήµια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εµφυτευµατολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεµφυτευµατική αποκατάσταση. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας 2019-2020

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2019-2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έξι πρώτων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων εμφυτευματολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2017-2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων εμφυτευματολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2018-2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των πέντε πρώτων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων εμφυτευματολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Βιρτζίνια και του Λονδίνου, να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016-2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των τριών πρώτων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων εμφυτευματολογίας, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από Πανεπιστήμια του Λονδίνου (University College of London - Eastman Dental Institute, Queen Mary University), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2015-2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου και δεύτερου μετεκπαιδευτικού προγράμματος εμφυτευματολογίας περιόδου 2013-2014 και 2014-2015, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου μετεκπαιδευτικού προγράμματος εμφυτευματολογίας περιόδου 2013-2014, η Ε.Ε.Χ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να επαναλάβει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2013-2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014
Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, η Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος αναλαμβάνει την εκπαίδευση οδοντιάτρων στην εμφυτευματολογία, με συμμετέχοντες προσκεκλημένους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL (University College of London Eastman Dental Institute), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα σε ασθενείς καθώς και να ασκηθούν στην προσθετική τους επιεμφυτευματική αποκατάσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος και μάθετε πρώτοι για τα τελευταία νέα μας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Επιστημονική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος. H ενσωμάτωση περιεχομένου του ιστοτόπου σε άλλο ιστότοπο ή αναπαραγωγή του ιστοτόπου ή του περιεχομένου (είτε με σύνδεση, αναπαραγωγή ή με άλλη μέθοδο) επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Επιστημονικής Εταιρείας Χειρουργικής Στόματος.

dual.design